Muze

sursa foto google.ro

sursa foto google.ro

Sub braţul morţilor stă Clio

În zborulul unui balon al disperării,

O văd pe Eutherpe râzând

În colţul stâng al gurii,

Scuze dintr-a Thaliei înlăcrimată

Secure a destinului se scurg,

Singură Melpomene

Îşi înalţă zmeul crud,

Când Terpsichore trezeşte

Limbile-i de soc

Şi Erato sărută râul rece

În căutarea şarpelui de foc,

Iar în genunchi suspină Polimnia

Simţindu-şi puntea legănând.

O frunte stearpă Urania striveşte

Cu unicu-i sărut,

Ca şi când Calliope

Îşi sapă propriul ei mormânt.